Rekommendation för hur man skall köra och sköta sitt ventilationssystem under den pågående coronapandemin.

Eurovent har publicerat en grundläggande rekommendation för hur man ska köra och sköta sitt ventilationssystem under den pågående coronapandemin. Eurovents bedömning, baserat på den kunskap som finns idag, är att effektiv ventilation även fortsättningsvis är av yttersta vikt för god hälsa och inomhusmiljö. Baserat på Eurovents rekommendation och REHVA:s vägledning (version 2, 2020-04-03) för kommersiella…