Välkommen Maria till Ultramare

Ultramare hälsar med stor glädje Maria Svensson välkommen till Bromma-kontoret. Maria kommer att vara ansvarig säljare för Norrland och är väl förtrogen med trakterna då hon är född och uppvuxen i Örnsköldsvik och nu senast kommer som Norrlandssäljare från Scandic. Maria utgår från Stockholm tillsammans med övriga kollegor och är ett positivt tillskott till vår…

ULMA Metall

ULMA Metall är ett filter som avskiljer fett och olja ur luften. Användningsområde: • I köksfläktar för avskiljning av fett ur matos • I maskiner som förfilter till påsfilter för att avskilja oljedimma Egenskaper: • Ger bättre hygien • Minskar brandrisken • Ger lägre kostnader • Tillverkas i flera storlekar