ISO 16890 Framtidens filterstandard är här

20 mars, 2017

ISO 16890 – Framtidens filterstandard är här.

En ny internationell och modern filterstandard har tagits fram för att bättre möta marknadens krav. ISO 16890 är en världsomfattande ny teststandard som kommer att förändra hela filterbranschen.

 

Som Sveriges och Skandinaviens äldsta filterföretag välkomnar Ultramare införandet av den nya standarden ISO 16890 som kommer att medföra verkliga fördelar för leverantörer, köpare och användare av luftfilter.

 

Den nya filterstandarden ISO 16890 är en ny global teststandard och klassificering av luftfilter, där fokus ligger på att rena luften från de minsta partiklarna, de som enligt nya forskningsrön är de farligaste.

Det här innebär att vi har tagit fram ett helt nytt sätt att testa våra filter. Det är tester som är mer krävande än dagens och kommer att leda till högre filterprestanda, förbättrad luftkvalitet inomhus och bättre skydd för människors hälsa.

 

ISO 16890 är framtidens globala teststandard. Fram tills nu har vi i världen haft tre stora filterstandarder och dessutom en del som gällt i enstaka länder. Det har gjort att det har varit svårt att jämföra olika tester och filter.

Därför har branschen under några år arbetat med att ta fram en ny världsomfattande teststandard och klassificering. Den ger bättre produktjämförelser, driver på produktutveckling, innovation och kundvärde. Dessutom kommer det att ta bort de dåliga filtren från marknaden.

 

Den nya filterstandarden kommer att gälla från och med andra kvartalet 2017. Man har bestämt en övergångsperiod på 18 månader, därefter kommer de gamla standarderna och klassificeringarna att vara ogiltiga.

 

Klassificeringssystemet är relaterat till filterprestanda mot tre olika storlekar av partiklar, PM1, PM 2,5 och PM10.

 

PM står för particular matter och innebär att man tar hänsyn till vikten av en viss partikelstorlek.

Detta ger en bättre bild av hur verkligheten ser ut, då partiklar i utomhusluften förekommer i olika storlekar och formationer.

Filtret kommer då att klassas efter sin initiala effektivitet av att filtrera bort de olika partiklarna.

 

Stort fokus läggs på den minsta partikelfraktionen av de tre, den så kallade PM1, vilket står för de mycket fina partiklar, mindre än 1 mikrometer, som är kända för att vara de mest skadliga för människors hälsa. För att komma åt de minsta partiklarna krävs högkvalitativa luftfilter.

 

Fördelarna med den nya filterstandarden är många. Vi får bättre tester på filter som är samma för alla tillverkare. Filtereffektiviten blir bättre och anpassas till de verkliga förhållandena där du finns. WHO använder i dag PM2,5 och PM10 för att utvärdera hur partikelhalten är runt om i världen. Med hjälp av denna kan man anpassa filterklassen efter hur mycket partiklar som finns där man befinner sig. Till exempel så behöver man en högre filterklass i Peking jämfört med Stockholm.

 

Alla filtren kommer under övergångsperioden att klassificeras om enligt nya filterstandarden och få nya beteckningar.

Vi på Ultramare vill vara i framkant och se till att omställningen till nya standarden kommer att ske så smidigt som möjligt för dig som kund.

 

Kontakta oss om du vill veta mer.

 

ISO 16890

Den nya ISO standarden för luftfilter introduceras under andra kvartalet 2017 och

ersätter dagens europeiska filterstandard EN779:2012.

Därefter sker en övergångsperiod till i mitten av 2018, då den helt kommer att ersätta tidigare standarder.

PM = particular matter

  • PM10 – partiklar med en diameter på 10 μm eller mindre som till exempel pollen. Kan orsaka nedsatt lungfunktion.
  • PM2,5 – partiklar med en diameter på 2,5 μm eller mindre som till exempel aska och bakterier. Kan orsaka nedsatt lungfunktion och ge hud- och ögonbesvär.
  • PM1 – partiklar med en diameter på 1 μm (mikrometer) eller mindre. Det är så små partiklar som till exempel tobaksrök och virus. Kan ta sig ut i blodet via alveolerna.