Offentlig upphandling

Ultramare har en lång och gedigen erfarenhet, inte bara till servicebolag, fastighetsägare och aggregattillverkare, utan också till dig som jobbar för en offentlig verksamhet. Vi har en god kännedom och kunskap om rådande lagstiftning och vet precis hur vi ska stötta dig under avtalets gång så att du får bra och effektiva filter för våra skattepengar. Ultramare jobbar från ett 360-perspektiv med alla våra kunder, där hela processen tas i beaktning för att du som kund ska få en så smidig inköpsprocess som möjligt.

Vad innehåller luften du andas egentligen?

Var och en spenderar cirka 90% av sin tid inomhus. Många gånger kan luften vi andas inomhus vara minst lika skadlig som luften utomhus. Ladda ner vår upphandlingsguide som innehåller ett par goda råd för vad du bör tänka på när du ska upphandla luftfilter, så att det blir lite enklare att skapa ett bra inomhusklimat.

Upphandlingsguiden

Ladda ner våran upphandlingsguide nedan och ta del av ett par goda råd när du ska upphandla luftfilter.

Direktupphandling

Direktupphandling är det bästa alternativet för er lite mindre kommuner, då ni minskar den administrativa bördan på upphandlingsenheten och får möjligheten att ändå konkurrensutsätta pris och kvalitet. Här kommer några punkter att tänka på.

  • Den totala inköpssumman av luftfilter, oavsett från vilken leverantör, får inte överstiga 700 000 kr.
  • Avtalet skrivs på ett år, det innebär att ni bör konkurrensutsätta avtalet på en löpande 12 månadersbasis.
  • Ni har möjlighet att utvärdera mer än bara pris – kvalitet, energivärden, leverans, fraktkostnader osv.
  • En direktupphandling ska alltid dokumenteras, läs mer här hos Konkurrensverket där du också finner färdiga mallar.

 

Offentlig upphandling

Genom åren har vi samlat på oss lite olika tips för att få lyckade upphandlingar med bra slutprodukter:

  • Håll en digital hearing – välj ut det som är nyckelfrågorna för er kommun och bjud in branschen till att medverka i en hearing kring dessa. Ni kan exemplevis få information om viktiga miljöaspekter gällande filter, värdet av en LCC, eller värdefull information inom filterbranschen. Vi och våra kollegor är fulla med information och idéer, låt oss som utvecklar produkterna vara med och visa vägen.
  • Använd en RFI – Idag används standarden ISO16890 om hur filter ska testas och klassas. Bjud in till diskussion genom att publicera en Request For Information i ett tidigt skede av er förberedande fas. Låt det vara så enkelt som att publicera den tilltänkta varukorgen och be om feedback gällande produktvalet och eventuell energiberäkning. Detta spar er en mängd med frågor när upphandlingen väl är ute. Olika leverantörer erbjuder olika mervärden inom de olika filterklasserna och det är lätt att fastna i det dagsaktuella behovet istället för att hitta den mest optimala produkten i nuläget.
  • Rådfråga era fastighetsförvaltare och tekniker – här är en fråga som vi på Ultramare brinner för. Prata med de som arbetar med våra produkter på daglig basis – vad är viktigt för dem? De sitter på en unik kompetens som är väl värd att ta vara på.
  • Inventera er aggregatpark – Idag är vi väldigt miljömedvetna och även direktivstyrda på att minska vår energiförbrukning och detta sker främst genom användandet av LCC gällande luftfilter. Men, det är en sanning som inte alltid motsvarar verkligheten då de flesta kommuner och myndigheter har en blandad aggregatpark. Det är endast de moderna tryckstyrda aggregaten som tillgodogör sig mervärdet av ett mer energieffektivt filter, de äldre remdrivna verkar på samma grad oavsett motståndet, vilket gör att man upphandlar en produkt som de facto inte minskar energiförbrukningen.

 

Ultramare har förtroendet som en av Sinfras leverantörer av luftfilter –
tillsammans renar vi luften du andas!