Vi renar luften sedan 1954.

Ultramare är Skandinaviens äldsta filterföretag. Det fina med att åldras som företag är att erfarenheten och kunskapen bara ökar med tiden. Med vetskapen om att vi har tillverkat miljontals filter, skäms vi inte över att säga att vi kan tillverka filter. En kunskap som vi alltid har med oss i vårt ständigt pågående arbete att utveckla våra produkter och tjänster.

Vår historia

Ultramare startade 1934 med tillverkning och import av jutesäckar för att 1954 helt gå över till att tillverka luftfilter. Fram till 2007 var vår bas belägen i Bromma, Stockholm. Idag är vårt huvudkontor och vår produktion belägna i Trollhättan men vi har såklart kvar säljkontor och hämtlager i Bromma.

Ultramare har en tradition av att gå sin egen väg och vi tänker fortsätta med det. Vi tycker inte att det ska vara så svårt att vara miljövänlig. Därför har vi tagit fram vår arbetsmodell 360 där vi eftersträvar det bästa miljövalet i alla led, från tillverkning till leverans och drift. Genom att låta miljö och smidighet gentemot dig som kund genomsyra hela vårt arbetssätt är vi unika på marknaden. Vi vet att vår arbetsmodell antagligen inte kommer att förändra världen så att den plötsligt blir hållbar men den kan förenkla valet av luftfilterleverantör för dig och den låter oss och dig dra vårt gröna strå till stacken. Att vara gammal i filtergamet är helt klart en fördel. För med åren har vi t.ex. hittat ett sätt att närproducera filter som är rätt för dig utan att påverka miljön för mycket. Nu på senare tid har vi t.ex. investerat i den modernaste pleatmaskinen på marknaden vilket gör att vi nu tillverkar över 90 % av våra filter i Trollhättan. Förutom att det är miljövänligt att köpa filter som är producerade i Trollhättan så innebär det bättre kvalitetskontroll och kortare leveranstid för dig som kund. Bara fördelar alltså!

Om vi ska bli tekniska med varandra så är vi väldigt stolta över att våra ramar är gjorda av 100% återvunnen plast och inte metall. Men också över att filterpåsarna är gjorda av syntetfiber och inte glasfiber. Utöver miljömässiga fördelar har det positiv inverkan på din ekonomi eftersom våra filter har låga tryckfall.

Vi håller hårt i vårt löfte om att rena luften du andas och det är därför vi tar ansvar för varje andetag.

Kärnvärden

Våra kärnvärden är de ledord som vägleder oss i allt vi gör. De är själen i varumärket Ultramare och bildar tillsammans en gemensam värdegrund kring vilken vi formar vår företagskultur. Kärnvärdena är vår allra viktigaste tillgång – omöjliga att kompromissa bort för ekonomisk vinst eller kortsiktiga fördelar.

Miljö

Förtroende

Innovation

Vi har ett tydligt miljöfokus. Ultramare ska bli det främsta miljöföretaget i vår bransch. Vi ska aktivt bidra till omställningen till ett hållbart samhälle med minskade utsläpp av växthusgaser, för att kunna lämna över ett hållbart samhälle till kommande generationer.

Vi visar vårt miljöengagemang på många olika sätt. Det viktigaste för oss är att hela tiden utveckla och sälja energieffektiva, klimatsmarta produkter med en hög energiåtervinning där vi ser till produkternas miljöpåverkan från vaggan till graven genom LCA-analyser.

Viljan att förändra till en hållbar miljöutveckling genomsyrar allt vi gör från fabrik, produktion, administration, försäljning, marknadsföring, förpackningar till transporter och hur våra säljare presenterar Ultramare som det klimatsmartaste filterföretaget.

Vi har alltid kundens behov i fokus när vi tillverkar och säljer filter. På så sätt får vi nöjda kunder som blir våra bästa ambassadörer. Förtroende skapar vi genom vårt kundbemötande och sättet vi förmedlar vår kunskap och service både före, under och efter köpet. Ärlighet är en självklarhet.

Vi renar luften du andas med energi- och miljösmarta produkter, det är basen i vår affärsidé. Detta i kombination med våra mjuka värden gör att vi är en leverantör som skall inge förtroende. Vår ambition är att alltid bygga långsiktiga affärsrelationer med våra kunder och leverantörer.

Vi skapar förtroende på många olika sätt, där det viktigaste är att hålla det vi lovar våra kunder. Vi underbygger vårt förtroende genom bra produkter, som verifieras genom produktblad, testprotokoll, LCC-beräkningar och LCA-analyser.

Ultramare ska i alla sammanhang uppfattas som ett modernt, miljömedvetet och innovativt företag, där ingenting är omöjligt. Forskning och utveckling av energieffektiva filter och framtida filter som framställs av förnyelsebara råvaror, som minskar vårt beroende av fossila råvaror, är ett exempel på detta. Ett annat är att integrera med våra kunders affärssystem, ett tredje att utveckla marknadens första mobil-app som underlättar för beställaren.

Även om vi är Skandinaviens äldsta filterföretag sätter vi nya trender och utvecklar med ett modernt tankesätt energi- och miljösmarta produkter och tjänster med syntetfilter som bas.

Vår utveckling av de mjuka värdena bedöms med samma betydelse som våra produkter, och med hjälp av ny teknik är vår ambition att alltid presentera det mest miljövänliga och ekonomiska alternativet.
Vi har ett öppet sinne för allt som har ett kundvärde och som utvecklar vår affär och skyddar den planet vi bor på.

Strategi

Affärsidé
Ultramare skall, med engagerade och kunniga medarbetare, tillverka, utveckla och marknadsföra miljösmarta luftreningsprodukter med tillhörande rådgivning som skyddar människor, processer och maskiner. Målgrupper är serviceföretag, fastighetsägare, kommun & landsting, tillverkningsindustrin och aggregattillverkare.


Mission
Vår mission är att åstadkomma bästa möjliga inomhusklimat med minsta möjliga miljöpåverkan, vi sammanfattar det med orden: Vi renar luften du andas


Vision
Vår vision är att Ultramare AB ska behålla platsen som det främsta miljöföretaget i vår bransch. Vi ska aktivt bidra till omställningen till ett hållbart samhälle, med minskade utsläpp av växthusgaser, för att kunna lämna över ett hållbart samhälle till kommande generationer.

Certifieringar och medlemskap

Svensk Ventilation

small-arrow-down

Ultramare är medlem i Svensk Ventilation som är vår branschförening. Svensk Ventilation har idag c:a 100 ventilationsföretag som medlemmar. Svensk Ventilation arbetar med att ta tillvara sina medlemmars intressen – att öka medvetenheten om vikten av en bra ventilation, samt arbetar för branschens tillväxt. Svensk Ventilation ser klimatfrågan som den viktigaste politiska frågan idag.

Man kan läsa mer om Svensk Ventilation på deras hemsida www.svenskventilation.se

Miljö & Kvalitet - ISO 14001, ISO 9001

small-arrow-down

Ultramare är certifierade enligt ISO 14001 för Miljöledningssystem samt ISO 9001 för Kvalitetsledningssystem.

FTI

small-arrow-down

Ultramare är anslutna till FTI.

www.fti.se

Sunda Hus

small-arrow-down

Ultramares produkter ligger miljöbedömda hos Sunda Hus.

www.sundahus.se