Hälsa & sjukvård

Inom sjukvården är en god inomhusmiljö ett måste och det krävs den högsta nivån av renhet. Allt för att skydda patienter, personal och besökare från luftburna sjukdomar och infektioner, skadliga föroreningar och lukter.

Människor ska känna sig trygga i att luftkvalitén inom sjukvården är av högsta klass. Med Ultramares breda sortiment hjälper vi er att hitta den bästa lösningen för att uppnå alla krav.

Kontakta oss

Kontakta oss på Ultramare så skapar vi tillsammans med er den mest optimala lösningen för renare luft.