Sjukhus, Vårdcentraler & Kliniker

Undersökningar har visat att många sjukhus idag har en för dålig inomhusmiljö. Studier visar även att en ren inomhusmiljö är hjälpsam för patienters tillfrisknande och visar även på minskad fysiologisk stress. För patienters läkningsprocess och välbefinnande är det av högsta vikt att nivån på luftens renlighet är av högsta nivå.

På sjukhus, vårdcentraler och kliniker är det inte bara människor som ska skyddas utan det är också viktigt att skydda utrustning mot skadliga ämnen för att skydda dess funktionalitet.

Ultramares klimatssmarta och energieffektiva luftfilter och luftrenare tar bort de allra minsta partiklarna från luften så patienter, personal och besökare kan vistas i en ren miljö på sjukhusen.

Kontakta oss

Kontakta oss på Ultramare så skapar vi tillsammans med er den mest optimala lösningen för renare luft.

Typiska produkter – Sjukhus, Vårdcentraler & Kliniker