EPA/HEPA/ULPA

EPA/HEPA/ULPA filter används för de högsta kraven på ren luft inom sjukvården och industrin. Det kan gälla allt från att förhindra utsläpp av olika slag från industrin till att eliminera spridning av luftburna sjukdomar inom sjukvården.