Luftrenare

Även om du har ett ventilationssystem med effektiv filtrering av utomhusluften så bildas det väldigt
mycket partiklar inomhus från människor, möbler, kopieringsmaskiner samt föroreningar som bildas
av själva verksamheten i lokalen. Studier visar att inomhusluften kan var upp till 50 gånger mer
förorenad än utomhusluften. En luftrenare plockar bort de partiklar som bildas inomhus och blir ett
komplement till din befintliga filtrering

Ultramare har olika typer av luftrenare, med olika filterlösningar och i olika storlekar för att kunna
möta era behov för en optimal inomhusmiljö.