Niklas Palm ny VD för Ultramare

17 januari, 2022

Den 10 januari 2022 tillträdde Niklas Palm som ny verkställande direktör för Ultramare. Med lång erfarenhet från både branschen och företaget ser han fram emot att intensifiera tillväxtresan för Ultramare.

Ultramare grundades 1934 och är Skandinaviens äldsta filterföretag. Sedan 2003 är Ove Kärrnäs ägare och verkställande direktör i Ultramare. Under hans ledarskap har verksamheten mångdubblat såväl omsättning som antalet anställda och innehar idag en ledande plats och tydlig positionering i den svenska marknaden med miljö och hållbarhet som utmärker sig.

Ove Kärrnäs väljer att på heltid ägna sig åt sin roll som ordförande i Ultramares styrelse. Styrelsen har förstärkts med Marcus Rasmusson som bidrar med mer än 10 års erfarenhet som verkställande direktör, investerare och styrelsearbete i olika konstellationer. Niklas Palm efterträder Ove Kärrnäs som verkställande direktör med målsättning att accelerera bolagets tillväxt och expansion.

– Jag ser en stor potential att växa både organiskt och genom förvärv. Med marknadens mest miljövänliga och mest flexibla och kundanpassade erbjudande, kommer vi att stärka oss organisatoriskt och geografiskt och nå nya marknader och användningsområden. Målet är helt enkelt att få fler att inse hur man kan nå ett friskt inomhusklimat med minsta möjliga miljöpåverkan; något vi sammanfattar med orden: Vi renar luften du andas, säger Niklas Palm.

Niklas Palm har de senaste 15 åren arbetat inom luftfiltermarknaden, och innehavt olika roller – från försäljning till produktion via produktansvar- och utveckling. Sedan 2020 har han verkat som COO för Ultramare i Trollhättan.

– Ultramare är ett privatägt företag med långsiktig målbild, vilket jag verkligen uppskattar. Det finns en hög kompetens inom företaget med en imponerande ingenjörskonst som alltid ligger i framkant. Med innovativa och marknadsledande produkter inom ett segment som bara kan växa, ser jag fram emot att få bidra till Ultramares framtida utveckling och framgång, säger Niklas Palm.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Palm                                                               Ove Kärrnäs

Verkställande direktör                                            Styrelseordförande och ägare

niklas.palm@ultramare.se                                    ove.karrnas@ultramare.se

+46 (0) 70-580 07 96                                                +46 (0) 70-301 78 50