Inventering

Rätt produkt på rätt plats.

Personal från Ultramare kommer ut till er och tillsammans så gör vi en inventering av ert filterbestånd. Inventeringen kan ta någon timme men kräver ibland en eller flera dagar beroende på hur mycket som ska inventeras.

Vad görs under en inventering?

Under en inventering kontrollerar vi vilka filter som sitter i respektive aggregat och hur många filter som sitter där. Vi går igenom filterklasser och förslag på förbättringar utifrån era behov. Vi märker upp era filter utifrån era önskemål så det blir smidigt och enkelt vid leverans att veta vilket filter som ska till vilket aggregat. Vid avslutad inventering upprättar vi en filterlista för varje fastighet som ni sedan får ta del av i vår webbutik eller i pappersform.

Att handla filter ska vara enkelt och uppdaterade filterlistor är en förutsättning för det vilket vi gärna hjälper till med.

Kontakta oss

Kontakta oss på Ultramare så skapar vi tillsammans med er den mest optimala lösningen för renare luft.