Luftmätning AQM ProMore

Välkommen till framtiden inom luftkvalitetsmätning!

Att veta vad som finns i luften du andas in är livsviktigt. Med hjälp av en Air Quality Monitor (AQM) kan du mäta och kontrollera kvalitén på din inomhusluft. Studier visar att luften inomhus kan vara upp till 50 gånger mer förorenad än luften utomhus och många av oss spenderar upp till 90% av vår tid inomhus. Hur är kvalitén på luften som du andas in?

Vad är ProMore?

ProMore är ett tekniskt avancerat system som ger dig information om din aktuella luftkvalité. Mätenheterna (AQM:er) ger dig data som gör att du kan övervaka och analysera din luftkvalité i realtid men även jämföra med tidigare luftmätningar för att upptäcka avvikelser. Du kan även sätta gränsvärden för din luftkvalité och få varningar när dessa överskrids.

Vi hjälper er att få kontroll på er inomhusmiljö.

Kontakta oss

Kontakta oss på Ultramare så skapar vi tillsammans med er den mest optimala lösningen för renare luft.