Datacenter

God inomhuskvalitét i ett datacenter är av största vikt för att skydda dyrbar utrustning och undvika kostsamma driftstopp. Partiklar och korrosion har blivit ett allvarligt hot mot datacenter och serverrum där ett effektivt filtreringssystem krävs för att skydda din utrustning.

Partikel- och gasföroreningar kan ta sig in från närliggande inomhusutrymmen, från människor utifrån och från luften utomhus som tar sig in via ventilationssystemet. Detta kan förutom driftstopp eller fel i utrustningen även leda till förlust av data.

Ultramare hjälper dig att skapa en inomhusmiljö som både är säker och hälsosam.

Kontakta oss

Kontakta oss på Ultramare så skapar vi tillsammans med er den mest optimala lösningen för renare luft.

Typiska produkter – datacenter