Förskolor, Skolor & Universitet

Miljoner barn, studenter, pedagoger och övrig skolpersonal spenderar flera timmar varje dag i skolbyggnader. Bra kvalitét på inomhusluft bidrar till en bättre hälsa och är en viktig förutsättning för att skolor ska ha en bra arbetsmiljö. Studier visar även att en god inomhusmiljö gör att du presterar bättre vilket får en direkt inverkan på elevernas inlärning.

Skolor innehåller ofta olika typer av lokaler som kräver unika lösningar för att upprätthålla en bra inomhusmiljö som exempelvis klassrum, biliotek, laboratorier, idrottshallar och cafeterior. En annan utmaning är att skolor, universitet och andra utbildningsbyggnader ofta ligger centralt i städer där många människor vistas och det kan vara mycket trafik. Detta bidrar till ett stort antal föroreningar.

Ultramare har ett brett sortiment av produkter för att lösa problem som kan uppstå med luftkvalitén på skolor så barn, elever, pedagoger och övrig skolpersonal kan vistas i en hälsosam miljö.

Kontakta oss

Kontakta oss på Ultramare så skapar vi tillsammans med er den mest optimala lösningen för renare luft.

Typiska produkter – Förskolor, Skolor & Universitet