Kontor

Människor spenderar en hel del tid på ett kontor. Skapa säkra och hälsosamma kontorsmiljö där människor kan känna sig bekväma i att de andas ren luft.

Många kontor har idag en dålig inomhusmiljö med partiklar som kan vara skadliga för hälsan hos dem som befinner sig i byggnaden. Studier visar även att inomhusmiljön har en direkt påverkan på människors produktivitet och prestation.

Ultramares energieffektiva och miljövänliga luftfilter och luftrenare håller högsta kvalité och  ser till att dina anställda får andas frisk luft.

Kontakta oss

Kontakta oss på Ultramare så skapar vi tillsammans med er den mest optimala lösningen för renare luft.

Typiska produkter – Kontor