Lager & Distributionscenter

På lager och distributionscenter samlas det lätt damm, smuts och andra skadliga partiklar. Runt lagerlokaler är det ofta mycket trafik i omlopp som stora lastbilar eller båtar vilket är en stor bidragande orsak till luftföroreningar. Andra källor till föroreningar i dessa lokaler är exempelvis godshantering, maskiner och pollen vilket alla bidra till en försämrad inomhusmiljö.

Med hjälp av Ultramares luftfilter, luftrenare och mätstationer kan vi hjälpa er att skapa en inomhusmiljö som skyddar både er personal och de produkter som lagras och bidrar även till mindre städning, lägre energi- och underhållskostnader.

Kontakta oss

Kontakta oss på Ultramare så skapar vi tillsammans med er den mest optimala lösningen för renare luft.

Typiska produkter – Lager & distributionscenter