Lack & Ytbehandling – bilbranschen

En kontrollerad luftkvalité för lackeringsprocesser kan vara komplicerad och små misstag kan leda till omfattande problem för hela leveranskedjan. Att upprätthålla en god luftkvalité i dessa processer är därför av största vikt för att undvika stora omarbetningar eller stopp i produktionslinjen.

I det ögonblicket som förorenade produkter kommer i kontakt med ett nylackerat fordon så uppstår en skada som kräver stora omarbetningar och påverkar hela leveranskedjan. Att filtrera bort föroreningar som ex damm är därför väldigt viktigt för att undvika onödiga kostnader.

Ultramare hjälper dig att ta kontroll över inomhusmiljön för att skapa en optimal luftkvalité som skyddar både människorna och själva lackeringsprocessen.

Kontakta oss

Kontakta oss på Ultramare så skapar vi tillsammans med er den mest optimala lösningen för renare luft.

Typiska produkter – Lack & Ytbehandling