Metallbearbetning

Beroende på vilken bransch och process så kan föroreningarna från materialbearbetningen innebära höga nivåer av damm och molekylära föroreningar som i sig kan orsaka lukter, korrosion eller vara ett hot mot personalen och miljön. Svetsning, skärning eller slipning av olika material avger olika typer av damm och gaser som kräver olika typer av filtreringslösningar för att skapa en hälsosam och kvalitativ inomhusmiljö.

Skydda verkstäderna och personalen, minska er miljöpåverkan och öka effektiviteten i produktionen. Låt oss på Ultramare hjälpa er med detta så kan ni fokusera på ert arbete.

Kontakta oss

Kontakta oss på Ultramare så skapar vi tillsammans med er den mest optimala lösningen för renare luft.

Typiska produkter – Metallbearbetning