Molekylärfilter

Kärt barn har många namn och molekylärfilter har just det. Det vanligaste är kolfilter men du kanske också har hört kemfilter eller gasfilter. Detta är alltså samma sak bara olika namn på det.

Molekylärfilter används för att ta bort ohälsosamma, korrosiva och giftiga gaser från luften som kan skada både människor och föremål. Typiska exempel där denna typ av filter används är platser där dålig lukt behöver reduceras från exempelvis sopor, avgaser eller matos eller för att skydda kontrollrummen på pappers- och massabruken. Det finns en rad olika produkter inom molekylärfiltrering som med fördel kan användas på på kontor, sjukhus, renrum, pappersindustri, restauranger, museum och bostadshus.

Vi på Ultramare hjälper er gärna med detta!

Adsorbentmedia

Adsorbentmedia inkluderar aktivt kol, impregnerat kol med olika kemikalier för förbättrad prestanda, aktiverad aluminiumoxid impregnerad med permanganat samt olika typer av hybridmedia/blandmedia. Löst adsorbentmedia fylls på i exempelvis djupbäddsfilter eller i våra patronfilter.

ULMA luftfilter

Kolibri

Kolibri är ett kombinerat partikel- och molekylärmedia, perfekt för inomhusluftkvalitets-applikationer (IAQ) där ni effektivt behöver avlägsna både partiklar och molekylära föroreningar med ett enda filter.

kolpatron

Patronfilter

Ultramares kolfilterpatroner kan fyllas med olika typer av media för att ta bort ohälsosamma gaser och ångor i ventilationssystemen. Detta filter kombinerar en hög avskiljningseffektivitet med låga tryckfall och du kan få olika kontakttider för det ska få bästa effekt i din anläggning.

PK12 moduler

PK-12 och PK-18 moduler

Purafils PK 12 och PK 18 moduler kan fyllas med ett brett utbud av adsorbentmedia utifrån behov och används effektivt för att avlägsna sura eller korrosiva gaser.

ULMA pz-carbon

PZ Carbon

PZ Carbon är ett filter med veckat kolfiltermedia och stabil konstruktion. PZ har låga tryckfall, hög stofthållningsförmåga och klarar av kraftiga temperatur- och fuktvariationer.

Ulma Compact Carbon

Ulma Compact Carbon

Ulma Compact Carbon är en serie kompaktfilter med aktivt kol, för filtrering i svåra miljöer med höga variabla luftflöden, hög luftfuktighet och turbulenta luftströmmar och där man också man också har behov av att reducera odörer och gaser.