Kolibri

ULMA luftfilter

Kolibri är ett kombinerat partikel- och molekylärmedia, perfekt för inomhusluftkvalitets-applikationer (IAQ) där ni effektivt behöver avlägsna både partiklar och molekylära föroreningar med ett enda filter. Kolibri är utrustat med metallram som ger en enkel standardinstallation. Effektivt i applikationer för eliminering av besvärande odörer från exempelvis kök, tobak eller omklädningsrum.

Kolibri är utformad för adsorption av besvärande lukt samt hälsofarliga gasformiga föroreningar med låg koncentration av kväveoxid, kolväten, svaveldioxid, ozon, organiska föreningar från bilavgaser etc.

Typiska användningsområden: Kontor, skolor, shoppingcentra och andra fastigheter i omgivningar kring gator och trafikleder med mycket trafik.

UltraDeliverysmall-arrow-down

UltraDelivery är en leveranstjänst där du har direktkontakt med vår chaufför som kör ut dina filter till önskad plats på överenskommen tid.

UltraDelivery är tillgänglig för både nya och gamla kunder i Stockholms- och Göteborgsregionen.

Läs mer om UltraDelivery här