Museer

Museum och andra kulturinstitutioner förvarar historiska föremål som mängder av människor kommer för att skåda varje år. Se till att luften är ren och att de luftburna föroreningarna är väl kontrollerade för att skydda dessa föremål samtidigt som en bra luftkvalité skapar en trivsam och hälsosam miljö för besökare och personal.

Många föremål riskerar att skadas och förstöras och kan orsakas av exempelvis luftfuktighet, damm och smuts, gas, oreglerad temperatur och kemikalier. Detta kan skapa kemiska reaktioner och missfärgningar på konstföremål och bidrar till att känsliga objekt förstörs. Det är viktigt att ha detta under kontroll för att skydda dessa historiska samlingar.

Kontakta Ultramare så skapar vi tillsammans med er en helhetsbild av era behov och kan därefter presentera en lösning för att skapa en säker och kontrollerad miljö.

Kontakta oss

Kontakta oss på Ultramare så skapar vi tillsammans med er den mest optimala lösningen för renare luft.

Typiska produkter – Museer