Restauranger

Allt fler människor väljer att gå ut och äta och kunderna ställer höga krav på restaurangerna för att de ska vara nöjda med helhetsupplevelsen. Var noga med att luften de andas är ren och att otrevliga lukter reduceras vilket innebär att kunderna får andas frisk luft vilket stärker deras kundupplevelse.

Värme från matlagningen, rök, ånga och oljedimma kräver att restaurangköken har ett kvalitativt ventilationssystem som är anpassat för deras verksamhet. För att minska risker behövs ett filtreringssystem som kan filtrera bort de fina partiklarna, samla fett och olja samt eliminerar de gaser som skapar lukter.

Ultramares kvalitativa produkter hjälper dig att få kontroll på detta så kunderna får andas frisk luft.

Kontakta oss

Kontakta oss på Ultramare så skapar vi tillsammans med er den mest optimala lösningen för renare luft.

Typiska produkter – Restauranger