Pappers- & Massaindustrin

Pappers- & massaindustrin innebär många utmaningar där bekämpning av korrosion är en stor utmaning. I processen för tillverkning av massa och nytt papper så bildas gaser som kan korrodera utrustning, speciellt i känsliga elektroniska och elektriska processkontrollsystem. Om det sker kan det innebära plötsliga driftavbrott vilket kan kosta mycket pengar.

Med hjälp av molekylärfiltrering tas dessa gaser bort. Kontakta oss på Ultramare så skapar vi oss en helhetsbild av din anläggning och kan därefter presentera en optimal lösning.

Kontakta oss

Kontakta oss på Ultramare så skapar vi tillsammans med er den mest optimala lösningen för renare luft.

Typiska produkter – Pappers- & massaindustrin